Pomagamy stowarzyszeniom i fundacjom oraz innym organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów i realizacji pomysłów. Służą temu usługi prawne, księgowe i marketingowe (zamawiane dla konkretnej organizacji), a także specjalistyczne szkolenia i poradnictwo, w które angażujemy m.in. radców prawnych, księgowych, ekspertów ds. fundraisingu, specjalistów NGO. Wspieramy także osoby i grupy, które chcą założyć podmiot III sektora (m.in. w zakresie tworzenia statutu, formularzy rejestrowych, wyprowadzania księgowości).


RCES do tej pory zrealizowało ponad 200 usług, 2000 godzin doradztwa i dziesiątki specjalistycznych szkoleń

 

2015-03-18 Fakty i mity związane z 1% podatku

2015-02-17 Wspieraj regionalnie. Zostaw 1% w województwie

2014-11-17 Lokalne Grupy Działania chcą lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców